Kontakt

Kontaktuppgifter

Ordförande
Isabelle Andersson
ordf.socionom@samvetet.lu.se

Vice ordförande
Alva Larsson
vice.socionom@samvetet.lu.se

Adress och organisation
Org.nr – 802473-7002
Bredgatan 13, c/o Socialhögskolan
Box 23, 22100, Lund

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!