Styrelsen

Styrelsen VT18

 

Socionomsektionens styrelse består av studenter som valts på antingen höst- eller vårmötet att sköta sektionens löpande verksamhet. Styrelsen ansvarar för en rad olika saker som att sköta sektionens ekonomi, arrangera aktiviteter, övervaka utbildningen och ta tillvara medlemmarnas intressen. Till styrelsen kan du höra av dig om du till exempel känner dig orättvist behandlad av en lärare, har synpunkter på kursplanen eller vill ha hjälp med något annat.

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, ledamöter varav en är kassör samt ansvariga för sektionens utskott. För att läsa mer om varje post, klicka i rullgardinsmenyn ovan.

 

Är du intresserad av att söka till styrelsen HT18? Hör av dig till val.socionom@samvetet.lu.se