Studentrepresentation

Vad är en studentrepresentant?

Som studentrepresentant deltar du i gruppens arbete med samma rättigheter som lärarna. Det innebär att du går på mötena när du kallas till dem och läser handlingar i förväg. Det kan också innebära att du deltar på möten med andra studentrepresentanter för att förbereda dig, men detta beror lite på institution.

Varför ska jag bli studierepresentant?

Universiteten styrs genom styrelser, ledningsgrupper och andra arbetsgrupper. Det är genom dessa som din utbildning planeras och följs upp. I varje grupp finns det platser som är avsedda för studenter, alltså platser för studentrepresentanter. Bästa sättet att göra Socialhögskolans studenter hörda är därför genom att engagera sig som studentrepresentant.

Detta är helt nytt för mig, får jag någon utbildning inom detta?

Du får löpande utbildning och information från kåren om hur du bäst kan sköta ditt uppdrag, och du har möjlighet att driva frågor och åstadkomma förändring. Några gånger per termin ordnar vi brunch där vi bjuder in någon intressant talare. Utbildningarna utformas eftersom studentrepresentanternas behov och önskemål.

Det Socionomsektionen förväntar sig av studentrepresentanter är:

  • Att du är beredd att lägga tid på att vara aktiv på möten
  • Att du är beredd att göra förarbetet, dvs. läsa in dig på handlingar.
  • Att du återkopplar till kårens vice ordförande med ansvar för fakultetsfrågor, samt till Socionomsektionens styrelse skriftligt där det framgår vad som tagits upp på mötena som är av viktigt för studenterna.
  • Att du tycker det är intressant att att vara studeranderepresentant och vill få erfarenhet av att diskutera i svåra frågor, ta ställning på möten, driva när så behövs och kunna lyssna och ta lärdom av flera perspektiv. Du ska vilja lära dig det du inte redan vet!

Vill du veta mer? 

Läs mer om studentrepresentanter på Samhällsvetarkårens hemsida här.

För att kandidera om en post KLICKA HÄR