Problem i utbildningen?

Socionomsektionens främsta uppgift är att övervaka utbildningen så att den håller hög kvalitet. I detta ingår även att stötta studenter ifall problem skulle uppstå.

Om du har en generell fråga kring utbildningens upplägg som du tycker borde tas upp med berörda lärare rekommenderar vi att du vänder dig till terminsombuden i din klass. De ingår i utbildningsutskottet och har studieråd med kursföreståndarna varje termin. Om du inte har terminsombud i din klass kan du vända dig till ansvarige för Utbildningsutskottet. Om du anser att din tenta rättats för sent, att du blivit felaktigt examinerad eller på annat sätt är missnöjd med hur ett specifikt ärende behandlats kan du också vända dig till ansvarige för utbildningsutskottet.

Om du upplever att någonting på utbildningen är diskriminerande kan du vända dig till Jämlikutskottet. Hittills har Jämlikutskottet t.ex. lyft upp hur litteratur som användes på termin 2 innehöll kränkande ord och beskrivningar.

Genom att vända dig till Socionomsektionen istället för att gå direkt till Socialhögskolan kan vi tillsammans uppmärksamma problemet. Det finns oftast fler som har tänkt på samma sak! Vi vill också göra dig uppmärksam på att Socialhögskolan inte behandlar anonyma brev eller anmälningar. Om du vänder dig till Socionomsektionen kan du vara anonym och ändå få ditt ärende behandlat.

Vi som är aktiva inom Socionomsektionen gör alltid vårt bästa för att hjälpa våra medlemmar. Om vi ändå får en fråga vi inte kan svara på kan vi istället rekommendera att du vänder dig till Studentombudet. Vi kan också bistå dig i kontakten med Studentombudet.