Jämlikutskottet

Jämlikutskottet HT17

Vad är mina uppgifter?
Jämlikutskottet arbetar särskilt med att bevaka jämlikhetsfrågor och utbildningens förhållningssätt till detta. Det kan till exempel handla om att se till att inga studenter diskrimineras eller att litteraturen som används inte innehåller rasism eller liknande.

Mejl: socionom.jamlikhet@samvetet.lu.se / vice.socionom@samvetet.lu.se

Är du intresserad av att söka denna posten till HT18? Hör av dig till val.socionom@samvetet.lu.se