Våra poster

ORDFÖRANDE
Har som uppgift att ha det huvudsakliga ansvaret för sektionsstyrelsen. Sitter i många olika möten och har ansvaret för att se till att sektionen följer verksamhetsplanen och stadgarna.

VICE ORDFÖRANDE
Har som uppgift att hoppa in för ordförande och stöttar utskotten som finns i styrelsen. Vice har ganska fritt och kan vara sekreterare, starta egna projekt och delta på olika möten. Det är en väldigt öppen post där du får mycket eget handlingsutrymme.

KASSÖR
Ansvarar för socionomsektionens ekonomi. Samlar in kvitton och har koll på budget, ett väldigt bra uppdrag för dig som vill lära dig mer om ekonomi inför framtiden!

VALBEREDNING
Har ansvar för att folk blir invalda till styrelsen och håller i intervjuer. Ett intensivt arbete under en månads tid under terminerna men behöver utöver detta inte delta i styrelsearbetet.

SOCIALA UTSKOTTET
Sociala utskottet har som uppgift att studietiden blir så rolig och minnesvärd som möjligt för Socionomsektionens medlemmar, genom att anordna sociala aktiviteter så som terminsöverskridande evenemang, examensfest och dylikt.

KREATIVA UTSKOTTET
Ansvarar för de olika sociala medierna och är även den som startar evenemang på facebook samt hanterar hemsidan.

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET
Arbetsmarknadsutskottet är ett utskott med ambitionen att skapa tydligare kontakter för studenter gentemot arbetsmarknaden.

HELSINGSBORGSUTSKOTTET
Har som uppgift att ansvara för att socionomstudenterna i Helsingborg har lika mycket aktiviteter och att studenterna i Helsingborg också får en lika stor röst som studenterna i Lund.

IDROTTSUTSKOTTET
Idrottsutskottet har som uppgift att skapa terminsöverskridande idrottsaktiviteter för Socionomsektionens medlemmar.

UTBILDNINGSUTSKOTTET
Har ansvar för alla frågor som rör utbildningen såsom utbildningsbevakning. Har möten med terminsombud, studentrepresentanter och även andra på högre nivå såsom instution- och fakultetsansvariga.

JÄMLIKHETSUTSKOTTET
Jämlikutskottet har som uppgift att aktivt arbeta för likabehandling och jämställdhet, samt arbeta mot diskriminering både vad gäller studenter emellan och i undervisningen på skolan.  Det är även av stor vikt att de bevakar så att studenternas vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet rättigheter tillgodoses

LEDAMOT (4st)
Har som uppgift att delta i  styrelsemöte, rösta för och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamot hjälper de andra posterna med varierande uppgifter, så som det kreativa eller sociala utskottet. Kan även starta egna arbetsgrupper.

STUDENTREPRESENTANTER (13st)
kan ni läsa om här 

varför kan jag inte söka novisheri?
Därför att detta redan har valts! Novishgeneralerna väljer själva den som blir ansvarig för novischeriet, detta är inte valberedningens uppgift.