Jämlikhetsutskottet

Ansvarig: Sandy Thao Nguyen

Kontakt: socionom.jamlikhet@samvetet.lu.se

Jämlikutskottet har som uppgift att aktivt arbeta för likabehandling och jämställdhet, samt arbeta mot diskriminering både vad gäller studenter emellan och i undervisningen på skolan.  Det är även av stor vikt att de bevakar så att studenternas vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet rättigheter tillgodoses

©2020 Samhällsvetarkårens socionomsektion