Eventutskottet

Ansvarig: Elvira Hansson 

Kontakt: social.socionom@samvetet.lu.se

Sociala utskottet har som uppgift att studietiden blir så rolig och minnesvärd som möjligt för Socionomsektionens medlemmar, genom att anordna sociala aktiviteter så som terminsöverskridande evenemang, sittningar, examensfest och dylikt.