Läs mer om Arons post här

 

Kontakt: 

socionom.idrott@samvetet.lu.se

Angelica Forsell

Ordförande

Ordförande har som uppgift att ha det övergripande ansvaret för styrelsen. Ordförande sitter med i många möten som gäller allt från studiebevakning till samarbeten med andra kårer.  Till ordförandens uppgifter hör också ansvaret att följa upp att sektionen följer verksamhetsplanen och stadgarna.

Kontakt: 

ordf.socionom@samvetet.lu.se 

Kajsa Larsson

Vice ordförande

Vice har som uppgift att hoppa in för ordförande samt agera stöttepelare till våra olika utskott. Som vice har man ett ganska fritt arbete och arbetsuppgifterna kan variera mellan att vara sekreterare, starta egna projekt och delta på olika möten. Det är en väldigt öppen post där du får mycket eget handlingsutrymme.

.

Kontakt:
vice.socionom@samvetet.lu

Christina Nilsson

Kassör

Vår egna kassör ansvarar för sektionens ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår att samla in kvitton och bevaka budgeten bland annat. Ett väldigt bra uppdrag för dig som vill lära dig mer om ekonomi inför framtiden!

Kontakt: 

ekonomi.socionom@samvetet.lu.se

Clara Ahlin

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

Kontakt: 

styrelseledamot2.socionom@samvetet.lu.se

 

Styrelseposter

Sektionens hjältar

Elin Schönning

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

 

Kontakt: 

styrelseledamot2.socionom@samvetet.lu.se

Julia Bater

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

Kontakt:

styrelseledamot3.socionom@samvetet.lu.se

Filippa Kolm Lindström

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

Kontakt: 

styrelseledamot4.socionom@samvetet.lu.se

Klara Asklund

Valberedningens ordförande

Har ansvar för att socionomsektionens medlemmar blir invalda till styrelsen och håller i intervjuer. Är även aktiv som styrelsemedlem och hjälper till och stöttar arbetsgrupper.

Kontakt:

val.socionom@samvetet.lu.se

Anton Silverbern

Idrottsutskottet

Aron Selleck

Novischeriet

Läs mer om Arons post här

Kontakt:

novischeri.socionom@samvetet.lu.se

Elsa Ågren

Kreativa utskottet

Läs mer om Elsas post här

Kontakt: 

kreativ.socionom@samvetet.lu.se

Mikaela Persson

Utbildningsutskottet

Läs mer om Mikaelas Post här

Kontakt:

utbildning.socionom@samvtetet.lu.se

Maja Ljunggren

Sociala utskottet

Läs mer om Majas post här

 

Kontakt: 

social.socionom@samvetet.lu.se

Sandy Thao Nguyen

Jämlikhetsutskottet

Läs mer om Sandys post här

 

Kontakt: 

socionom.jamlikhet@samvetet.lu.se

©2020 Samhällsvetarkårens socionomsektion