Läs mer om Arons post här

 

Kontakt: 

socionom.idrott@samvetet.lu.se

Oskar Åhl

Ordförande

Ordförande har som uppgift att ha det övergripande ansvaret för styrelsen. Ordförande sitter med i många möten som gäller allt från studiebevakning till samarbeten med andra kårer.  Till ordförandens uppgifter hör också ansvaret att följa upp att sektionen följer verksamhetsplanen och stadgarna.

Kontakt: 

ordf.socionom@samvetet.lu.se 

Jespher Johansson

Vice ordförande

Vice har som uppgift att hoppa in för ordförande samt agera stöttepelare till våra olika utskott. Som vice har man ett ganska fritt arbete och arbetsuppgifterna kan variera mellan att vara sekreterare, starta egna projekt och delta på olika möten. Det är en väldigt öppen post där du får mycket eget handlingsutrymme.

.

Kontakt:
vice.socionom@samvetet.lu

Christina Nilsson

Kassör

Vår egna kassör ansvarar för sektionens ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår att samla in kvitton och bevaka budgeten bland annat. Ett väldigt bra uppdrag för dig som vill lära dig mer om ekonomi inför framtiden!

Kontakt: 

ekonomi.socionom@samvetet.lu.se

Mikaela Persson

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

Kontakt: 

styrelseledamot2.socionom@samvetet.lu.se

 

Styrelseposter

Sektionens hjältar

Fredrik Jerström

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

 

Kontakt: 

styrelseledamot2.socionom@samvetet.lu.se

Elsa Svahn

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

Kontakt:

styrelseledamot3.socionom@samvetet.lu.se

Rebecka Brorsson

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

Kontakt: 

styrelseledamot4.socionom@samvetet.lu.se

Kajsa Larsson

Valberedningens ordförande

Har ansvar för att socionomsektionens medlemmar blir invalda till styrelsen och håller i intervjuer. Är även aktiv som styrelsemedlem och hjälper till och stöttar arbetsgrupper.

Kontakt:

val.socionom@samvtetet.lu.se

Aron Selleck

Idrottsutskottet

Anton Silverbern

Novischeriet

Läs mer om Antons post här

Kontakt:

novischeri.socionom@samvetet.lu.se

Elvira Hansson

Kreativa utskottet

Läs mer om Elviras post här

Kontakt: 

kreativ.socionom@samvetet.lu.se

Alexander Fäldtman

Utbildningsutskottet

Läs mer om Alexanders Post här

Kontakt:

utbildning.socionom@samvtetet.lu.se

Linnéa Benson

Sociala utskottet

Läs mer om Linnéas post här

 

Kontakt: 

social.socionom@samvetet.lu.se

Angelica Forsell

Jämlikhetsutskottet

Läs mer om Angelicas post här

 

Kontakt: 

socionom.jamlikhet@samvetet.lu.se

©2020 Samhällsvetarkårens socionomsektion