Läs mer om Antons post här

 

Kontakt: 

socionom.idrott@samvetet.lu.se

Helga Jarnås

Ordförande

Ordförande har som uppgift att ha det övergripande ansvaret för styrelsen. Ordförande sitter med i många möten som gäller allt från studiebevakning till samarbeten med andra kårer.  Till ordförandens uppgifter hör också ansvaret att följa upp att sektionen följer verksamhetsplanen och stadgarna.

Kontakt: 

ordf.socionom@samvetet.lu.se 

Rebecka Brorsson

Vice ordförande

Vice har som uppgift att hoppa in för ordförande samt agera stöttepelare till våra olika utskott. Som vice har man ett ganska fritt arbete och arbetsuppgifterna kan variera mellan att vara sekreterare, starta egna projekt och delta på olika möten. Det är en väldigt öppen post där du får mycket eget handlingsutrymme.

.

Kontakt:
vice.socionom@samvetet.lu

Christina Nilsson

Kassör

Vår egna kassör ansvarar för sektionens ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår att samla in kvitton och bevaka budgeten bland annat. Ett väldigt bra uppdrag för dig som vill lära dig mer om ekonomi inför framtiden!

Kontakt: 

ekonomi.socionom@samvetet.lu.se

Aron Selleck

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

Kontakt: 

styrelseledamot2.socionom@samvetet.lu.se

 

Styrelseposter

Sektionens hjältar

-

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

 

Kontakt: 

styrelseledamot4.socionom@samvetet.lu.se

Julia Bater

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

Kontakt:

styrelseledamot3.socionom@samvetet.lu.se

Vakant

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

Kontakt: 

styrelseledamot1.socionom@samvetet.lu.se

Emma Hjort

Valberedningens ordförande

Har ansvar för att socionomsektionens medlemmar blir invalda till styrelsen och håller i intervjuer. Är även aktiv som styrelsemedlem och hjälper till och stöttar arbetsgrupper.

Kontakt:

val.socionom@samvetet.lu.se

Anton Silverbern

Idrottsutskottet

Rasmus Johnsson

Novischeriet

Läs mer om Rasmus post här

Kontakt:

novischeri.socionom@samvetet.lu.se

Smilla Olsson

PR-utskottet

Läs mer om Smillas post här

Kontakt: 

pr.socionom@samvetet.lu.se

Betül Cetinkaya

Utbildningsutskottet

Läs mer om Betüls post här

Kontakt:

utbildning.socionom@samvtetet.lu.se

Elvira Hansson

Eventutskottet

Läs mer om Elviras post här

 

Kontakt: 

social.socionom@samvetet.lu.se

-

Jämlikhetsutskottet

Läs mer om Helgas post här

 

Kontakt: 

jämlikhet.socionom@samvetet.lu.se

socionomsektionenlilag.png