Sök
  • Socionomsektionen

Kungörelse av samtliga förslag till styrelseposter HT20

Uppdaterad: 12 apr 2020


Valberedningen väljer att nominera följande personer:


Styrelseposter


Ordförande (1)

Angelica Forsell


Vice ordförande (1)

Vakant*


Kassör (1)

Vakant*


Arbetsmarknadsutskottet (1)

Vakant*


Helsingborgutskottet (1)

Vakant*


Idrottsutskottet (1)

Anton Silverbern


Jämlikhetsutskottet (1)

Sandy Nguyen


Kreativa utskottet (1)

Elsa Ågren


Ledamot (4)

Julia Bater

Clara Ahlin

Elin Shönning

Vakant*


Novischutskottet (1)

Aron Selleck


Ordförande för valberedningen (1)

Klara Asklund


Sociala utskottet (1)

Maja Ljunggren

Utbildningsutskottet (1)

Mikaela Persson

Studentrepresentanter

Arbetsutskottet i styrelsen: 1 ordinarie ledamot (vakant)


Internationaliseringsgruppen:

Ordinarie ledamot: Klara Asklund

Vakanta: 2 suppleanter


Intern arbetsgrupp för Gamla Köket: 1 ordinarie ledamot: Vakant

Vakanta: 2 suppleanter


Institutionsstyrelsen:

Ordinarie ledamot: Elsa Ågren

Vakanta: 3 suppleanter


Jämlik:

Ordinarie ledamot: ​Angelica Forsell

Vakanta: 1 suppleant


Kursföreståndarmöten: 2 ordinarie ledamöter (vakant)


-----------------------------------------------------------------


* Det kommer att vara öppet för kandidering på vakanta poster vid mötets infallande.

Valet kommer att äga rum på stormötet den 22 april 2020, 16:30 via kommunikationsprogrammet Zoom. Länk till detta möte publiceras i evenemanget som ni hittar på Socionomsektionens Facebook-sida.


Rösträtt äger medlemmar av Samhällsvetarkårens socionomsektion och för att kunna rösta krävs digital närvaro vid stormötet samt giltigt medlemskap i Studentlund och legitimation.


Önskas motkandidering på någon av posterna skall val.socionom@samvetet.lu.se mailas senast söndag den 19 april.

71 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Stormöte 12e maj, kl 17:00

Den har blivit dags för Socionomsektionen stormöte! Sektionens nya styrelsemedlemmar för höstterminen kommer väljas in, motioner röstas på och sektionens verksamhet under den gångna terminen kommer pr

Information till masterstudenter!

Socionomsektionens valperiod har precis dragit igång och vi söker nu studenter med alla möjliga erfarenheter från utbildningen som vill börja engagera sig! Är du masterstudent och intresserad? Läs gär