Studentrepresentanter på Socialhögskolan

Poster Ht 2020

 

Institutionsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter: Elsa Ågren

Vakanta: 1 ordinarie, 3 suppleanter

4 möten per termin, som är 3 timmar långa.

Arbetsutskottet (inför möten med institutionsstyrelsen): 

Ordinarie ledamot: Elsa Ågren

4 möten per termin, som är 3 timmar långa.

Kursföreståndarmöten: 2 ordinarie ledamöter (vakant)

2-3 möten per termin, som är 2 timmar långa. 

Jämlikgruppen:

Ordinarie ledamot: Sandy Thao Nguyen

Vakanta: 1 suppleant

2-3 möten per termin, som är 2 timmar långa. Utöver detta kan visst arbete vid sidan om mötena tillkomma.

Internationaliseringsgruppen:

Ordinarie ledamot: Klara Asklund

Vakanta: 2 suppleanter

1-2 möten per termin, som är 2 timmar långa.

Intern arbetsgrupp för Gamla Köket:

Vakanta: 1 ordinarie ledamot, 2 suppleanter

2-3 möten per termin, som är 2 timmar långa.

Här kan du läsa mer om vad några av grupperna gör.

©2020 Samhällsvetarkårens socionomsektion