Studentrepresentanter på Socialhögskolan

Poster Vt 2021

 

Institutionsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter: Emma Andersson Peldán, Betül Cetinkaya

Suppleanter: Kajsa Larsson, Helga Jarnås

4 möten per termin, som är 3 timmar långa.

Arbetsutskottet (inför möten med institutionsstyrelsen): 

Ordinarie ledamot: Emma Andersson Peldán

Suppleant: Betül Cetinkaya

4 möten per termin, som är 3 timmar långa.

Kursföreståndarmöten: 

Ordinarie ledamot: Betül Cetinkaya

Suppleant: Emma Hjort

2-3 möten per termin, som är 2 timmar långa. 

JÄMLIK-Gruppen:

Ordinarie ledamot: Helga Jarnås

Suppleant: Elvira Hansson

2-3 möten per termin, som är 2 timmar långa. Utöver detta kan visst arbete vid sidan om mötena tillkomma.

Här kan du läsa mer om vad några av grupperna gör.