Studentrepresentanter på Socialhögskolan

Poster VT 2022

 

Institutionsstyrelsen:

Ordinarie ledamöter: Anton Silverbern, Smilla Olsson

Suppleanter: Ellinor Lindqvist, Agnes Lindström

4 möten per termin, som är 3 timmar långa.

Arbetsutskottet (inför möten med institutionsstyrelsen): 

Ordinarie ledamot: Smilla Olsson

Suppleant: Felicia Dahl

4 möten per termin, som är 3 timmar långa.

Kursföreståndarmöten: 

Ordinarie ledamot: Agnes Lindström

Suppleant: Ida Engblom

2-3 möten per termin, som är 2 timmar långa. 

JÄMLIK-Gruppen:

Ordinarie ledamot: Ida Engblom

Suppleant: Kajsa Vermandis

2-3 möten per termin, som är 2 timmar långa. Utöver detta kan visst arbete vid sidan om mötena tillkomma.

Här kan du läsa mer om vad några av grupperna gör.

För mer information klicka HÄR