Emil Sätterkvist

Elvira Hansson

Novischeriet

läs mer om Elviras post här

Kreativa utskottet

läs mer om Emmas post här

Emma Peldán

Helsingborgutskottet

läs mer om Joels post här

Joel Hjertén

Felix Bengtsson

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

 

Kontakt: 

styrelseledamot2.socionom@samvetet.lu.se

Mikaela Persson

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

 

 

Kontakt:

styrelseledamot1.socionom@samvetet.lu.se

Natalie Poletyo

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper och egna projekt.

Kontakt: 

styrelseledamot4.socionom@samvetet.lu.se

Kajsa Glamheden

Valberedningens ordförande

Har ansvar för att socionomsektionens medlemmar blir invalda till styrelsen och håller i intervjuer. Är även aktiv som styrelsemedlem och hjälper till och stöttar arbetsgrupper.

 

 

 


Oskar Åhl

Ordförande

Ordförande har som uppgift att ha det övergripande ansvaret för styrelsen. Ordförande sitter med i många möten som gäller allt från studiebevakning till samarbeten med andra kårer.  Till ordförandens uppgifter hör också ansvaret att följa upp att sektionen följer verksamhetsplanen och stadgarna.

Kontakt: 

ordf.socionom@samvetet.lu.se 

Jespher Johansson

Vice ordförande

Vice har som uppgift att hoppa in för ordförande samt agera stöttepelare till våra olika utskott. Som vice har man ett ganska fritt arbete och arbetsuppgifterna kan variera mellan att vara sekreterare, starta egna projekt och delta på olika möten. Det är en väldigt öppen post där du får mycket eget handlingsutrymme.

 

.

Kontakt:
vice.socionom@samvetet.lu

Christina Nilsson

Kassör

Vår egna kassör ansvarar för sektionens ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår att samla in kvitton och bevaka budgeten bland annat. Ett väldigt bra uppdrag för dig som vill lära dig mer om ekonomi inför framtiden!

 

 

Kontakt: 

ekonomi.socionom@samvetet.lu.se

Linnéa Benson

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Linnéa är även aktiv som studentrepresentant i jämlikhetsfrågor vid Universitetet 

Utbildningsutskottet

Läs mer om Alexanders Post här

Alexander Fäldtman

Styrelseposter

Sektionens hjältar

©2020 Samhällsvetarkårens socionomsektion