Styrelseposter

Sektionens hjältar

CF7EE696-E8E5-443C-8CA9-7FCD493C8EFB_1_1

Anton Silverbern

Ordförande

Ordförande har som uppgift att ha det övergripande ansvaret för styrelsen. Ordförande sitter med i många möten som gäller allt från studiebevakning till samarbeten med andra kårer.  Till ordförandens uppgifter hör också ansvaret att följa upp att sektionen följer verksamhetsplanen och stadgarna.

 

Kontakt: 

ordf.socionom@samvetet.lu.se 

B46677CF-7D71-4448-9323-54AD90B54CB9_1_105_c.jpeg

Vice ordförande

Ellinor Lindqvist

Vice har som uppgift att hoppa in för ordförande samt agera stöttepelare till våra olika utskott. Som vice har man ett ganska fritt arbete och arbetsuppgifterna kan variera mellan att vara sekreterare, starta egna projekt och delta på olika möten. Det är en väldigt öppen post där du får mycket eget handlingsutrymme.

.

Kontakt:
vice.socionom@samvetet.lu.se

Smilla Olsson

FA767167-2933-4125-BBDA-5E8CB9A86055_1_1

Kassör

Vår egna kassör ansvarar för sektionens ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår att samla in kvitton och bevaka budgeten bland annat. Ett väldigt bra uppdrag för dig som vill lära dig mer om ekonomi inför framtiden!

 

Kontakt: 

ekonomi.socionom@samvetet.lu.se

75536665-4F6D-4091-9BE2-C9F1C94F5F2D_1_105_c.jpeg

Amanda Åkesson

Valberedningens
ordförande

Har ansvar för att socionomsektionens medlemmar blir invalda till styrelsen och håller i intervjuer. Är även aktiv som styrelsemedlem och hjälper till och stöttar arbetsgrupper.

 

Kontakt:

val.socionom@samvetet.lu.se

759006D5-793C-4EE5-8637-F1681998FD58_1_1

Simon Ahlqvist

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot1.socionom@samvetet.lu.se

A3318BEC-6C81-4448-9C1C-36B2F147B53D_1_1

Rasmus Johnsson

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot2.socionom@samvetet.lu.se

F4CE76DB-DCDB-425D-A0DD-63547D741875_1_1

Felicia Dahl

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot3.socionom@samvetet.lu.se

socionomsektionenlilag.png

Kajsa Vermandis

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot4.socionom@samvetet.lu.se

9CCE69AC-0728-48B3-9DD1-1E42617925BF_1_201_a.jpeg

Clara Karlberg

PR-utskottet

Läs mer om Claras post här

5B680C51-4DF2-442D-A282-EC86D7A85CB2_1_1

Jack Hedetoft

Idrottsutskottet

Läs mer om Jacks post här

55D78012-E243-4345-A46D-2C48D4FF4F47_1_105_c.jpeg

Ida Engblom

Jämlikhetsutskottet

Läs mer om Idas post här

4A6B408F-C9C5-44FA-A002-F85566C01F8F_1_105_c_edited.jpg

Frida Zeijlon

Eventutskottet

Läs mer om Fridas post här

2AAA8349-8FAE-40B6-AB85-52E403785E51_1_105_c.jpeg

Filippa Dahlström

Novischeriet

Läs mer om Filippas post här

39CB6467-C1F7-4A38-A8E9-604250F4DB75_1_105_c.jpeg

Agnes Lindström

Utbildningsutskottet

Läs mer om posten här

socionomsektionenlilag.png

Karla Smoljan

Helsingborgsutskottet

Läs mer om posten här

F45876EF-9B6F-47CF-99F8-3F12964D40FB_1_105_c.jpeg

Ellen Arnetorp

Arbetsmarknadsutskottet

Läs mer om posten här