Styrelseposter

Sektionens hjältar

IMG_1421.HEIC

Helga Jarnås

Ordförande

Ordförande har som uppgift att ha det övergripande ansvaret för styrelsen. Ordförande sitter med i många möten som gäller allt från studiebevakning till samarbeten med andra kårer.  Till ordförandens uppgifter hör också ansvaret att följa upp att sektionen följer verksamhetsplanen och stadgarna.

 

Kontakt: 

ordf.socionom@samvetet.lu.se 

IMG_1469.HEIC

Vice ordförande

Rebecka Brorsson

Vice har som uppgift att hoppa in för ordförande samt agera stöttepelare till våra olika utskott. Som vice har man ett ganska fritt arbete och arbetsuppgifterna kan variera mellan att vara sekreterare, starta egna projekt och delta på olika möten. Det är en väldigt öppen post där du får mycket eget handlingsutrymme.

.

Kontakt:
vice.socionom@samvetet.lu.se

Christina Nilsson

IMG_1445.HEIC

Kassör

Vår egna kassör ansvarar för sektionens ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår att samla in kvitton och bevaka budgeten bland annat. Ett väldigt bra uppdrag för dig som vill lära dig mer om ekonomi inför framtiden!

 

Kontakt: 

ekonomi.socionom@samvetet.lu.se

IMG_1454.HEIC

Elvira Hansson

Valberedningens
ordförande

Har ansvar för att socionomsektionens medlemmar blir invalda till styrelsen och håller i intervjuer. Är även aktiv som styrelsemedlem och hjälper till och stöttar arbetsgrupper.

 

Kontakt:

val.socionom@samvetet.lu.se

IMG_1450.HEIC

Ellen Arnetorp

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot1.socionom@samvetet.lu.se

IMG_1413_edited.jpg

Wilde Wiik

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot2.socionom@samvetet.lu.se

IMG_1439.HEIC

Sofija Dimitrijevic

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot3.socionom@samvetet.lu.se

socionomsektionenlilag.png

Vakant

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot4.socionom@samvetet.lu.se

IMG_1481.HEIC

Smilla Olsson

PR-utskottet

Läs mer om Smillas post här

IMG_1435.HEIC

Anton Silverbern

Idrottsutskottet

Läs mer om Antons post här

IMG_1451.HEIC

Fanny Björck

Jämlikhetsutskottet

Läs mer om Fannys post här

IMG_1440.HEIC

Alexandra Mileusnic

Eventutskottet

Läs mer om Alexandras post här

IMG_1416.HEIC

Rasmus Johnsson

Novischeriet

Läs mer om Rasmus post här

socionomsektionenlilag.png

Vakant

Utbildningsutskottet

Läs mer om posten här

socionomsektionenlilag.png

Vakant

Helsingborgsutskottet

Läs mer om posten här

socionomsektionenlilag.png

Vakant

Arbetsmarknadsutskottet

Läs mer om posten här