Styrelseposter

Sektionens hjältar

301865958_1232460100655855_8674323886391837850_n.jpg

Anton Silverbern

Ordförande

Ordförande har som uppgift att ha det övergripande ansvaret för styrelsen. Ordförande sitter med i många möten som gäller allt från studiebevakning till samarbeten med andra kårer.  Till ordförandens uppgifter hör också ansvaret att följa upp att sektionen följer verksamhetsplanen och stadgarna.

 

Kontakt: 

ordf.socionom@samvetet.lu.se 

301996333_767125774493900_6059610237355195398_n.jpg

Vice ordförande

Kajsa Vermandis

Vice har som uppgift att hoppa in för ordförande samt agera stöttepelare till våra olika utskott. Som vice har man ett ganska fritt arbete och arbetsuppgifterna kan variera mellan att vara sekreterare, starta egna projekt och delta på olika möten. Det är en väldigt öppen post där du får mycket eget handlingsutrymme.

.

Kontakt:
vice.socionom@samvetet.lu.se

Michaela Rosenqvist

302484551_1482203845575154_6707790437079105547_n.jpg

Kassör

Vår egna kassör ansvarar för sektionens ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår att samla in kvitton och bevaka budgeten bland annat. Ett väldigt bra uppdrag för dig som vill lära dig mer om ekonomi inför framtiden!

 

Kontakt: 

ekonomi.socionom@samvetet.lu.se

301952668_1780449928972997_1609195884640817133_n.jpg

Hanna Nilsson-Olin

Valberedningens
ordförande

Har ansvar för att socionomsektionens medlemmar blir invalda till styrelsen och håller i intervjuer. Är även aktiv som styrelsemedlem och hjälper till och stöttar arbetsgrupper.

 

Kontakt:

val.socionom@samvetet.lu.se

301930772_776667146979523_5143952822675368218_n.jpg

Ida Engblom

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot1.socionom@samvetet.lu.se

302077925_413660664089722_1414571753432240748_n.jpg

Sara Agvall

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot2.socionom@samvetet.lu.se

302442887_3372957452965403_7611365184458149011_n.jpg

Vilma Nilsson

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot3.socionom@samvetet.lu.se

301733192_1376917492837528_7085461771712817830_n.jpg

Daniel Brenckert

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot4.socionom@samvetet.lu.se

306271775_584250056774709_1642152206137779686_n.jpg

Clara Karlberg

PR-utskottet

Läs mer om Claras post här

303077677_675481700672565_2085048956256753268_n.jpg

Alexander Friden

Idrottsutskottet

Läs mer om Alexanders post här

304859877_1210400576358243_6007039300694721098_n.jpg

Filippa Dahlström

Jämlikhetsutskottet

Läs mer om Filippas post här

302106600_1835237040143482_1656255120950739175_n.jpg

Frida Zeijlon

Eventutskottet

Läs mer om Fridas post här

305865481_960095584795180_4456074236319454680_n (1).jpg

Selma Rezagic

Novischeriet

Läs mer om Selmas post här

301638743_371355655207062_3562689021790458681_n.jpg

Agnes Lindström

Utbildningsutskottet

Läs mer om posten här

socionomsektionenlilag.png

Vakant

Helsingborgsutskottet

Läs mer om posten här

socionomsektionenlilag.png

Vakant

Arbetsmarknadsutskottet

Läs mer om posten här