top of page

Styrelseposter

Sektionens medlemmar

326871011_468999672111778_4901296500783119516_n.jpg

Moa Sjöström

Ordförande

Ordförande har som uppgift att ha det övergripande ansvaret för styrelsen. Ordförande sitter med i många möten som gäller allt från studiebevakning till samarbeten med andra kårer.  Till ordförandens uppgifter hör också ansvaret att följa upp att sektionen följer verksamhetsplanen och stadgarna.

 

Kontakt: 

ordf.socionom@samvetet.lu.se 

327154254_714616903401736_5629155878221850368_n.jpg

Vice ordförande

Filippa Dahlström

Vice har som uppgift att hoppa in för ordförande samt agera stöttepelare till våra olika utskott. Som vice har man ett ganska fritt arbete och arbetsuppgifterna kan variera mellan att vara sekreterare, starta egna projekt och delta på olika möten. Det är en väldigt öppen post där du får mycket eget handlingsutrymme.

.

Kontakt:
vice.socionom@samvetet.lu.se

Johanna Kellander

327287044_1218480275419842_7607284945062733821_n.jpg

Kassör

Vår egna kassör ansvarar för sektionens ekonomi. I arbetsuppgifterna ingår att samla in kvitton och bevaka budgeten bland annat. Ett väldigt bra uppdrag för dig som vill lära dig mer om ekonomi inför framtiden!

 

Kontakt: 

ekonomi.socionom@samvetet.lu.se

327794592_580017700278440_7933392337915926986_n.jpg

Daniel Brenckert

Valberedningens
ordförande

Har ansvar för att socionomsektionens medlemmar blir invalda till styrelsen och håller i intervjuer. Är även aktiv som styrelsemedlem och hjälper till och stöttar arbetsgrupper.

 

Kontakt:

val.socionom@samvetet.lu.se

328031528_1593342341079885_3571646181019749221_n.jpg

Daniel Trevino

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot1.socionom@samvetet.lu.se

327402743_1229285261308473_7113835132044820127_n.jpg

Nasim Shaverdian

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot2.socionom@samvetet.lu.se

327314233_3590166361216487_3059352719225746389_n.jpg

Maria Alberts

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot3.socionom@samvetet.lu.se

327449208_2087024401503846_8745603727062165130_n.jpg

Julia Sundqvist

Ledamot

Har som uppgift att delta i  styrelsemöten och ge förslag på förbättringar inom styrelsen. Ledamöterna brukar dra i egna projekt men kan även hjälpa till hos de utskott som behöver lite extra hjälp under perioder med hög arbetsbelastning. Ledamöterna kan även starta egna arbetsgrupper!  

 

Kontakt: 

styrelseledamot4.socionom@samvetet.lu.se

326243511_1193204367963095_6820299879250067333_n.jpg

Clara Karlberg

PR-utskottet

Läs mer om Claras post här

327035143_3435477100069929_6925844308448000457_n.jpg

Alexander Friden

Idrottsutskottet

Läs mer om Alexanders post här

328172890_931704487846458_3301223960616338028_n.jpg

Kajsa Vermandis

Jämlikhetsutskottet

Läs mer om Kajsas post här

328280191_2099513903773678_4191626058145735194_n.jpg

Zoe Almqvist

Eventutskottet

Läs mer om Zoes post här

327183687_946485299845139_4536805086337772982_n.jpg

Carla Römer

Novischeriet

Läs mer om Carlas post här

327309568_1583953295363968_3207467552925102462_n.jpg

Agnes Lindström

Utbildningsutskottet

Läs mer om Agnes post här

338508289_941608257184724_8261627188278793336_n_edited.jpg

Sara Poulsen

Helsingborgsutskottet

Läs mer om posten här

328162845_1198948801507465_737950512859268462_n.jpg

Sara Agvall

Arbetsmarknadsutskottet

Läs mer om Saras post här

bottom of page