top of page
Sök

Stormötet är avslutat och vi har nu valt in den nya styrelsen för kommande verksamhetsår. Grattis till posterna, vi i gamla styrelsen vet att ni kommer att göra ett toppenjobb och kommer ha så himla kul!


Ordförande: Oskar Åhl

Vice Ordförande: Jesper Johansson

Kassör: Christina Nilsson

Valberedningens ordförande: Kajsa Glamheden

Ledamot: Linnéa Benson, Felix Bengtsson, Mikaela Persson och Natalie Poletyo

Helsingborgutskottet: Joel Hjertén

Sociala utskottet: Axel Karlerö

Novischutskottet: Elvira Hansson

Kreativa utskottet: Emma Peldán

Utbildningsutskottet: Alexander Fältman

Arbetsmarknadsutskottet: Vakant

Idrottsutskottet: Emil Sätterkvist

Studentrepresentanter: Linnea Ringhage Kechid, Linnéa Benson. 2 vakanta


Vänligen, Styrelsen


Ordförande (1)

Oskar Åhl


Vice Ordförande (1)

Vakant

Ledamot (4)

Axel Karlerö

Linnéa Benson

Mikaela Persson

Vakant

Kassör (1)

Christina Nilsson

Novischeriet (1)

Elvira Hansson

Sociala utskottet (1)

Märta Ansgariusson

Kreativa utskottet (1)

Emma Andersson Peldán

Idrottsutskottet (1)

Emil Sätterkvist

Helsingborgsutskottet (1)

Vakant

Arbetsmarknadsutskottet (1)

Vakant

Jämlikhetsutskottet (1)

Vakant

Ordförande för valberedningen (1)

Kajsa Glamheden

Utbildningsutskottet (1)

Alexander Fältman


Studentrepresentanter

Institutionsstyrelsen: Linnea Ringhage Kechid

Resterande: Vakanta
bottom of page