Novischeri VT18

Välkommen!

Socionomsektionen vill hälsa alla nya studenter varmt välkomna till Lund och Socionomprogrammet!
Vi arrangerar  en nollning för alla nya studenter. Redan er första dag kommer ni få träffa era faddrar och få reda på vad nollningen innebär. Under rubriken Evenemang hittar ni tider för de olika aktiviteterna.

Mycket information delas även på Facebook via era klass-grupper. För studenter i Lund finns SOPA11VT18LUND och för studenter i Helsingborg finns SOPA11VT18HELSINGBORG.

För en del av aktiviteterna krävs det att ni är medlemmar i Studentlund. Mer information om detta kommer ni få när ni träffar era faddrar.

Psst… om du inte vet var du ska hitta kurslitteratur rekommenderar vi vår egen Facebook-grupp där studenter på Socialhögskolan och på Campus Helsingborg säljer sina gamla böcker.