top of page
326243511_1193204367963095_6820299879250067333_n.jpg

PR-utskottet

Ansvarig Clara Karlberg

Kontakt pr.socionom@samvetet.lu.se

PR-utskottet ansvarar för de olika sociala medierna och är även det utskott som startar evenemang på Facebook samt hanterar hemsidan.

bottom of page