301638743_371355655207062_3562689021790458681_n.jpg

Utbildningsutskottet

Ansvarig Agnes Lindström

Kontakt utbildning.socionom@samvetet.lu.se

Utbildningsutskottet ansvar för alla frågor som rör utbildningen, såsom utbildningsbevakning. Har möten med terminsombud, studentrepresentanter och även andra på högre nivå såsom instution- och fakultetsansvariga. Detta utskott gör det möjligt för oss studenter att vara med och påverka utbildningen!