top of page
328162845_1198948801507465_737950512859268462_n.jpg

Arbetsmarknadsutskottet

På arbetsmarknadsutskottet arbetar vi med ambitionen att skapa tydligare kontakter för studenter gentemot arbetsmarknaden. Vi drar i olika projekt hela terminen som innefattar gästföreläsningar, event med framtida arbetsgivare och arbetslivsbevakning. 

Ansvarig Sara Agvall

Kontakt arbetsmarknad.socionom@samvetet.lu.se

bottom of page