F45876EF-9B6F-47CF-99F8-3F12964D40FB_1_105_c.jpeg

Arbetsmarknadsutskottet

På arbetsmarknadsutskottet arbetar vi med ambitionen att skapa tydligare kontakter för studenter gentemot arbetsmarknaden. Vi drar i olika projekt hela terminen som innefattar gästföreläsningar, event med framtida arbetsgivare och arbetslivsbevakning. 

Ansvarig Ellen Arnetorp

Kontakt arbetsmarknad.socionom@samvetet.lu.se