socionomsektionenlilag.png

Arbetsmarknadsutskottet

På arbetsmarknadsutskottet arbetar vi med ambitionen att skapa tydligare kontakter för studenter gentemot arbetsmarknaden. Vi drar i olika projekt hela terminen som innefattar gästföreläsningar, event med framtida arbetsgivare och arbetslivsbevakning. 

Ansvarig Vakant

Kontakt arbetsmarknad.socionom@samvetet.lu.se