55D78012-E243-4345-A46D-2C48D4FF4F47_1_1

Jämlikhetsutskottet

Ansvarig: Ida Engblom

Kontakt: jamlikhet.socionom@samvetet.lu.se

Jämlikhetsutskottet har som uppgift att aktivt arbeta för likabehandling och jämställdhet, samt arbeta mot diskriminering både vad gäller studenter emellan och i undervisningen på skolan.  Det är även av stor vikt att de bevakar så att studenternas vid Socialhögskolan vid Lunds Universitet rättigheter tillgodoses