4A6B408F-C9C5-44FA-A002-F85566C01F8F_1_1

Eventutskottet

Ansvarig: Frida Zeijlon

Kontakt: event.socionom@samvetet.lu.se

Eventutskottet har som uppgift att studietiden blir så rolig och minnesvärd som möjligt för Socionomsektionens medlemmar, genom att anordna sociala aktiviteter så som terminsöverskridande evenemang, sittningar, examensfest och dylikt.