302106600_1835237040143482_1656255120950739175_n.jpg

Eventutskottet

Ansvarig: Frida Zeijlon

Kontakt: event.socionom@samvetet.lu.se

Eventutskottet har som uppgift att studietiden blir så rolig och minnesvärd som möjligt för Socionomsektionens medlemmar, genom att anordna sociala aktiviteter så som terminsöverskridande evenemang, sittningar, examensfest och dylikt.