top of page
328280191_2099513903773678_4191626058145735194_n.jpg

Eventutskottet

Ansvarig: Zoe Almqvist

Kontakt: event.socionom@samvetet.lu.se

Eventutskottet har som uppgift att studietiden blir så rolig och minnesvärd som möjligt för Socionomsektionens medlemmar, genom att anordna sociala aktiviteter så som terminsöverskridande evenemang, sittningar, examensfest och dylikt.

bottom of page