Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet VT18

Vad är mina uppgifter?

Mitt mål är att vara länken mellan studenterna och yrkeslivet, bl.a. vid arbetsmarknadsdagar.

Mejl: arbetsmarknad.socionom@samvetet.lu.se / vice.socionom@samvetet.lu.se

Nyhet! Intervjuer om praktiken med termin 5!

Har du frågor och funderingar kring praktiken på termin 5? Undrar du vad det finns för möjligheter och vad en egentligen får göra under sin praktik? Socionomsektionens Arbetsmarknadsutskott har intervjuat studenter på de högre terminerna på Socialhögskolan Lund där de delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar!

Är du intresserad av att söka denna posten till VT18? Hör av dig till val.socionom@samvetet.lu.se